Op 21 augustus 2015 is de vereniging Park Van Pomona opgericht.

De vereniging Park van Pomona is op 21 augustus 2015 opgericht om de boomgaard, die de bewoners samen hebben aangeplant, te beheren.

De boomgaard is grotendeels in 2014 aangeplant met nieuwe bomen. Langs het middenpad en in de driehoek aan de noordzijde staan echter ongeveer 40 oude bomen die 'gered' zijn uit een boomgaard in Bedum, die gerooid zou worden. 

 

De eerstkomende activiteiten:

20 september 2020

Fruitpers dag

Bezoekadres:

Elfenbank 37-a, 9685 EC Blauwestad

Postadres:

Cantharel 12, 9685 EA Blauwestad

Lidmaatschap van de vereniging is gratis en niet beperkt tot bewoners van Het Park in Blauwestad. Iedereen die bereid is om tenminste een dag per jaar een steentje bij te dragen aan de activiteiten van de vereniging, kan lid worden.

De vereniging heeft het gebied binnen de sloten in beheer. Dat omvat niet alleen de boomgaard, maar ook het sportveld en alle andere terreinen buiten de speelplekken. In verband met verantwoordelijkheid voor de veiligheid zijn de speelvoorzieningen binnen het gemeentelijke taakveld gelegd, net als de slootkanten en de paden. De afspraken zijn vastgelegd in een gebruiksovereenkomst, met recht van opstal, die de vereniging met de gemeente heeft afgesloten. 

Het onderhoud en de activiteiten zijn erop gericht o,m de kosten te financieren. We proberen de oogst zoveel mogelijk te verwerken tot verkoopbare producten. Twee keer per jaar is er een markt waar die producten verkocht worden. 

De voorjaarsmarkt is gericht op enten, snoeien en de start van een nieuw tuinseizoen. Park van Pomona verkoopt enten van de bijzondere fruitrassen die in de boomgaard staan. Tegelijk worden ent- en snoeidemonstraties gegeven.

De najaarsmarkt is een oogstmarkt. Er is een mobiele fruitpers waar mensen uit de wijde omgeving hun fruit uit eigen tuin kunnen laten persen. Op die dag wordt ook onze oogst tot sap geperst en verkocht.

Op beide markten staan streekproducten centraal.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

 Deze website is gemaakt door:

Bureau Gerrit Smit