top of page

ONTSTAAN

Park van Pomona is ontstaan uit een initiatief van Kopersvereniging Ons Park, de belangenvereniging die door de eerste bewoners werd opgericht. De vereniging heeft zich onder andere ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte in woongebied Het Park te verbeteren.

Een van de initiatieven was het ontwikkelen van een inrichting van de groene brink, die meer recht deed aan de benaming 'park'. Met medewerking van Landschapsbeheer Groningen werd een ontwerp gemaakt. Er werd bosplantsoen aangeplant en uiteindelijk een boomgaard aangelegd. Hierdoor kwamen er echter ook allerlei verantwoordelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld subsidies en onderhoud. Deze pasten niet bij de doelstelling van Ons Park en daarom werd besloten een aparte boomgaardvereniging op de te richten, die uiteindelijk Park van Pomona is genoemd.

De vereniging Park van Pomona is in augustus 2015 opgericht. Op dat moment was de boomgaard dus al grotendeels, met inzet van de bewoners die er toen waren, aangeplant. 

Met de gemeente Oldambt zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van het terrein. De gemeente had ook geen ervaring met groenonderhoud door bewoners op deze schaal en dus was het nog een lange zoektocht naar de meest passende afspraken en voorwaarden. Uiteindelijk is een gebruiksovereenkomst, met recht van opstal, opgesteld en in oktober 2018 is deze officieel bij een notaris ondertekend.

De gesprekken over de gebruiksovereenkomst zijn al in 2016 begonnen. Eerst was het de bedoeling dat de vereniging alleen de boomgaard in beheer zou nemen. Het belangrijkste probleem dat moest worden opgelost was de waterhuishouding. Daarom was het aanleggen van peilgestuurde drainage de voornaamste prioriteit. Het probleem van het overtollige water speelde echter niet alleen in de boomgaard, ook de andere velden waren grote delen van het jaar onbegaanbaar door de drassige grond. Toen de eerste offerte voor het draineren van de boomgaard meeviel, bleek dat we voldoende budget bij elkaar hadden gebracht om ook de andere delen van het park mee te nemen in de operatie. Dat de gemeente de voorwaarde stelde dat we die terreinen dan ook in beheer zouden nemen, namen we op de koop toe. In onze afweging was het voordeel van een bruikbaar park groter dan het bezwaar van het extra onderhoud. Het beheer bestaat uit het maaien van het gras en het snoeien van de fruitbomen.

De afspraak met de gemeente is dat onze vereniging de helft van de besparing, die de gemeente bereikt door het afstoten van het onderhoud, uitbetaald krijgt. Samen met de opbrengst die we hopen te behalen door de verkoop van producten (zie pagina producten) en het organiseren van activiteiten, moet dit voldoende zijn om het onderhoud te bekostigen.

Knipsel voorblad plan.JPG
Beheerkaart 2022.jpg
bottom of page