top of page

Park van Pomona Nieuwjaarsborrel 2023

 

Terugblik: In 2022 hebben we veel activiteiten georganiseerd en ook veel werk verzet. Het huisje is opgeruimd en geschilderd, de boomgaard is gesnoeid, er is een snoeicursus gegeven, dode bomen, kapotte boompalen en gaas zijn afgevoerd, nieuwe bomen gepland, het fruit is geplukt, we hebben twee succesvolle fruitpersdagen georganiseerd, we hadden een heel gezellige bbq, we hebben deelgenomen aan NL doet. Er is een fietscrossbaan aangelegd door de provincie. Het initiatief is uit onze vereniging gekomen. En laten vooral niet vergeten dat er reguliere werkzaamheden zijn verricht zoals regulier onderhoud en grasmaaien. Iedereen die zich heeft ingezet: heel erg bedankt!!!! Maar…… nog niet alle leden hebben actief deelgenomen. Bij activiteiten als de BBQ is de opkomst hoog, bij werkzaamheden is de opkomst aanmerkelijk lager. Dat was mede aanleiding om een enquête uit te zetten. Tips hoe we de participatie kunnen vergroten zijn en blijven welkom. De uitkomst van de enquête zal worden rondgestuurd. De uitwerking is hierbij gesloten z.o.z.

Vooruitblik: in 2023 willen we als vereniging meer naamsbekendheid opbouwen en de participatie vergroten. Zo hebben we subsidie gekregen om het Park te voorzien van bordjes. Welkomstborden met huisregels die bij de ingangen van het Park geplaatst worden. Bordjes bij de fruitbomen waarop komt te staan wat voor fruit het is, waar het voor gebruikt kan worden en wanneer het fruit rijp is. Ook is er subsidie om een wateraansluiting te realiseren. Daarnaast moet de bestrating rond het huisje uitgebreid en opgeknapt worden. Hier is een eerste aanzet toe gegeven in 2022, maar dit moet nog afgemaakt worden. De laatste schilderwerkzaamheden zullen gedaan worden.

Bestuurlijk is er ook nog veel te doen. Missie en meerjaren visie opstellen, ledenadministratie en financiën bijhouden, begroting maken, subsidies aanvragen en verantwoorden, onderhoudsplan voor de boomgaard maken, jaarprogramma opstellen, activiteiten organiseren, bewoners betrekken etc.

De jaarplanning is concept klaar en delen we uit. Verder communiceren wij via onze WhatsApp groep. Het doel van de WhatsApp groep is om iedereen te informeren en te betrekken bij verenigingsactiviteiten. Wat opvalt is dat we regelmatig verzoeken krijgen van nieuwe bewoners om opgenomen te worden in de WhatApp groep. Dat is mooi en daar zijn we blij mee! We zoeken echter nog een oplossing om aan te geven dat wij geen ‘gewone’ buurtvereniging zijn maar een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid en het onderhoud van Het Park. Door gratis lid te worden zeg je JA tegen deelname aan werkzaamheden die we uiteraard blijven combineren met gezelligheid! Zo zorgen we samen voor een mooie en prettige woonomgeving. We rekenen op ieders inzet in 2023!

NB. De vereniging ontvangt jaarlijks een bescheiden onderhoudsbudget van de gemeente. Van dit budget kunnen we de kosten voor de grasmaaier en enig onderhoud betalen. Als de vereniging zou moeten stoppen vanwege te weinig actieve leden vervalt Het Park aan de gemeente en die gaan het niet op deze manier onderhouden. Het Park zal dan verwilderen Onderhoudsniveau D | Oldambt (www.gemeente-oldambt.nl )

Groeten namens het bestuur Judith, Raja, Jakob, Gerrit en José

De eerstkomende activiteiten:

11 maart 2023

NL Doet

Op 21 augustus 2015 is de vereniging Park Van Pomona opgericht.

DSC_0593.JPG
DSC_1176.JPG

Bezoekadres:

Elfenbank 37-a, 

9685 EC Blauwestad

Postadres:

Cantharel 12, 

9685 EA Blauwestad

Cleveringh Meier prijs (2).jpg
TCM za.jpg
Logo Kern met Pit - voor alle gebruik.jp

De vereniging Park van Pomona is op 21 augustus 2015 opgericht om de boomgaard, die de bewoners samen hebben aangeplant, te beheren.

De boomgaard is grotendeels in 2014 aangeplant met nieuwe bomen. Langs het middenpad en in de driehoek aan de noordzijde staan echter ongeveer 40 oude bomen die 'gered' zijn uit een boomgaard in Bedum, die gerooid zou worden. 

Park schets Heilien.JPG

Lidmaatschap van de vereniging is gratis en niet beperkt tot bewoners van Het Park in Blauwestad. Iedereen die bereid is om tenminste een dag per jaar een steentje bij te dragen aan de activiteiten van de vereniging, kan lid worden.

De vereniging heeft het gebied binnen de sloten in beheer. Dat omvat niet alleen de boomgaard, maar ook het sportveld en alle andere terreinen buiten de speelplekken. In verband met verantwoordelijkheid voor de veiligheid zijn de speelvoorzieningen binnen het gemeentelijke taakveld gelegd, net als de slootkanten en de paden. De afspraken zijn vastgelegd in een gebruiksovereenkomst, met recht van opstal, die de vereniging met de gemeente heeft afgesloten. 

Het onderhoud en de activiteiten zijn erop gericht o,m de kosten te financieren. We proberen de oogst zoveel mogelijk te verwerken tot verkoopbare producten. Twee keer per jaar is er een fruitpers dag waar die producten verkocht worden. 

De dagen worden gecombineerd met de mogelijkheid om fruit te laten persen. U kan fruit plukken in de boomgaard en die ter plekke tot sap laten verwerken door de mobiele fruitpers. U mag ook komen met fruit uit eigen tuin en dat tot sap laten persen.

IMG-20201017-WA0000 (2).jpg
Welkoop.JPG
Duurzame dorpenprijs (3).jpg
20e80d0f-87d0-4d69-aba7-57a966f0421a.jpg
Blauwestad logo.png
oldambt.jpg
bottom of page