top of page

OOGST

Ieder jaar is het weer spannend hoe groot de oogst uiteindelijk is. We hebben de meeste bomen in 2014 aangeplant. De jaren daarna staat het beheer vooral uit het zoeken naar de goede vorm die mooi is om te zien en zo gunstig mogelijk is voor een goede groei van de vruchten. 
We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het is tenslotte geen commerciële onderneming, dus we kunnen het ons permitteren om af te wachten wat de seizoenen brengen.
20150903_204050.jpg
20150709_164406.jpg
2015

 

De oogst in 2015 was verrassend. De bomen waren nog maar net aangeplant en toch gaven ze al vruchten. Veel is verdeeld onder de bewoners, maar het werd ook duidelijk dat we op zoek moesten naar methoden om het fruit te verwerken tot verkoopbare producten.

2016

 

In 2016 was de oogst al groter. Als gevolg van de vormsnoei die we in het voorjaar hadden toegepast, was de groei echter niet spectaculair. Wel hadden we inmiddels contact gelegd met destillerderij Alambik in Midwolda, om de kersappeltjes (John Downii) tot likeur te verwerken.

20150813_161433.jpg
2017

 

In het voorjaar van 2017 hadden we nog alle vertrouwen in een goede oogst. Vooral de appelbomen zaten vol vruchten. In september kregen we echter te maken met een enorme najaarsstorm. Uiteindelijk hielden we onvoldoende oogst over.

2019
DSC_1149.JPG

2019 was een prima jaar. Vooral sleedoornpruimen waren er in overvloed. We hebben ruim 200 flesjes jenever kunnen produceren.

2021

DSC_0059~2 (002).JPG

Het was een slecht jaar voor de vroegbloeiende fruitrassen. Door het koude voorjaar waren er tijdens de bloei te weinig insecten om te zorgen voor bestuiving. De appeloogst was heel klein. Kersen (krieken) waren er vrijwel niet. De oogst van pruimen en stoofperen was daarentegen bijzonder goed.

2022

20220917_171700 (002).jpg

2022 Was een jaar als nooit tevoren. We hadden enorm veel fruit aan de bomen en zijn er ook nog eens in geslaagd om een groot daarvan te oogsten. Vooral de appels en peren deden het bijzonder goed. De krieken hadden ook veel fruit, maar daar waren de spreeuwen toch eerder bij dan wij. Voor de pruimen was het een minder jaar

DSC_0589.JPG
2018

 

De bloei was veelbelovend en we bereidden ons voor op een overvloedige oogst. Maar de zomer bracht een extreem lange droge periode, waardoor de oogst uiteindelijk tegenviel. Wel hadden we ongeveer 3x zoveel appels als in 2016. Daarnaast hebben we voor het eerst sleedoornpruimen en mispels geoogst. De sleedoorn ging naar Alambik voor het maken van jenever en de mispels naar De Likkepot, die probeert er jam van te maken.

2020
IMG_3381.JPG

Voor de fruitrassen waar we onze jenevers van maken, was het een slecht jaar. De sleedoorn heeft nauwelijks vrucht gedragen en de hoeveelheid kersappeltjes was ook onvoldoende voor productie. Het andere fruit, met name de appels was er echter in grote hoeveelheden. We hebben 2 plukdagen georganiseerd waar in totaal ongeveer 700 mensen op af zijn gekomen. Samen hebben zij ongeveer 2.00 kilo fruit kunnen plukken. Het meeste daarvan is verwerkt tot sap. 

Voor het eerst hebben we ook veldbloemen geoogst uit de bloemenveldjes.

2023

20231028_141647~4 (002).JPG

Het was een raar jaar. Het voorjaar was lange tijd fris en nat, waardoor er geen insecten waren. Ook hadden veel bomen last van de grote productie van het vorige jaar. Het was opvallend dat bomen die in 2022 enorm veel vrucht hadden gegeven in 2023 even hebben overgeslagen. Andersom gaven bomen die in 2023 vrijwel niets hadden gedragen, een jaar later goede oogst. Het kon het jaar niet goedmaken, maar toch was het redelijk.

bottom of page